Koraal zoekt een

Gedragswetenschapper

Dienstverband

36 uur per week

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Heel

Werkvelden

Gehandicaptenzorg

Koraal heeft zijn dienstverlening regionaal ingericht. Aansluitend op de regio-indeling die gemeenten hanteren, hebben wij onze organisaties ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant en een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal is gebundeld. Dat stelt ons nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen.
In elke regio biedt Koraal een compleet pakket ondersteuning. Cliënten en leerlingen hebben dankzij deze werkwijze één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Veel vragen kunnen we bij Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die wij niet in eigen huis hebben, werken we samen met onze partners in het veld.
In de regio Noord- en Midden-Limburg is Koraal sterk vertegenwoordigd door St. Anna (gehandicaptenzorg) en het orthopedagogisch behandelcentrum Gastenhof (jeugdzorg). Dick de Koning is regiodirecteur van deze Koraal-regio.

Functieomschrijving

Als gedragswetenschapper binnen Koraal regio Noord-Midden Limburg werk je in een multi-disciplinair team om zorg te dragen voor de best mogelijke ondersteuning en behandeling van cliënten. Binnen de behandelgroepen is het opstellen van behandelplannen voor met name licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen een belangrijke taak. Je verricht werkzaamheden binnen het kader van richtlijnen en vastgesteld zorgbeleid zowel voor de 24-uurs behandeling (kliniek) als voor de ambulante hulpverlening.
Binnen de woonbegeleiding is de populatie waaraan wij zorg verlenen zeer divers en zul je als gedragswetenschapper uit al jouw creatieve vaatjes moeten kunnen tappen.
Zowel binnen de behandelgroepen als binnen woonbegeleiding werk je samen met de teammanager aan een groepsklimaat waarin samen beslissen met de cliënt centraal staat.
Tevens liggen er binnen de regio mooie uitdagingen om inhoudelijke lijnen mee op te zetten en vorm te geven.

Samen met de teammanager ben je verantwoordelijk voor het behandel- en begeleidingsklimaat in de teams en de ontwikkeling van Koraal als zorgaanbieder voor complexe zorg.
Je stelt de hulpvraag van de cliënt vast vanuit gedragswetenschappelijke optiek;
Je stelt handelings- en zorgplannen op;
Je coacht, begeleidt en adviseert medewerkers in de dagelijkse zorgomgeving;
Zo nodig verricht je (aanvullend) diagnostisch onderzoek.

Wij vragen

Je hebt een academische opleiding psychologie of orthopedagogiek met diagnostische aantekening met minimaal 3 jaar werkervaring; GZ-psychologie strekt tot de aanbeveling.
Je beschikt over kennis m.b.t. persoonlijkheids- en ontwikkelingstheorieën, gedragsproblemen en psychopathologie bij verstandelijk gehandicapten;
Je hebt het vermogen om (soms complexe) psychische en/of gedragsproblematiek te analyseren;
Je hebt ervaring en expertise opgedaan met betrekking tot de genoemde doelgroep;
Je bent in staat om proactief te handelen, het voortouw te nemen en weet verbinding te leggen met het interne en externe netwerk van gedragswetenschappers;
Er wordt van jou een grote mate van zelfstandigheid, kritisch vermogen, daadkracht, eigen initiatief, creativiteit en stress-bestendigheid verwacht. Daarnaast is gevoel voor humor en relativeringsvermogen belangrijk.

Dienstverband

Het betreft een vacature voor 36 uur per week (fulltime). We starten met een jaarcontract en als we samen tevreden zijn over de samenwerking bestaat de mogelijkheid tot een vast contract;

Werktijden

maximaal 36 uur per week.

Salaris

Salariëring geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in FWG 65;

Aanvullende informatie

Werken bij Koraal regio Noord-Midden Limburg betekent werken in een prettige, informele werkomgeving met veel mogelijkheden. Iedere medewerker krijgt een ontwikkelgesprek en er zijn voldoende mogelijkheden voor scholing.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcel Joosten, teammanager, tel. 06-81520962. Een functiebeschrijving is op te vragen bij de personeelsadministratie van Koraal regio Noord-Midden Limburg, tel.: 0475-579807.

Ben jij enthousiast? Dan zien we je gemotiveerde reactie graag tegemoet, vóór 20 juni as.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 25 juni 2019.